Opprinnelig villa
Opprinnelig villa
Fasadetegning
Opprinnelig interiør
Interiør
Opprinnelig veranda
Veranda etter
Nisje før
Nisje etter
Interiør
Opprinnelig trappemegler er bevart (se neste bilde)
Bevart trapp
Heggeli Hage

Opprinnelig villa oppført i 1906, med tilbygg i 1916 og 1978. Villaen står på Byantikvarens "Gul liste" som verneverdig.
Villaen er oppgradert og utviklet til tre boenheter. Målet for prosjekteringen har vært å ivareta bygningens egenart samtidig som den får nødvendig oppgradering og ny oppdeling.
Villaen er en del av boligprosjektet Heggeli Hage.

Foto av ferdig prosjekt: Studio Oslo
Interiørstyling av ferdig prosjekt: EMEM Interiørhjelp