Hytte ved Kongsvinger
Ny hytte som erstatter en jernbanevogn som har stått på tomten og fungert som hytte.