Opprinnelig hus
Etter ferdigstillelse (bilde fra Google Street View)
Sveitserhus, Kjelsås

Rehabilitering og tilbakeføring av eksisterende sveitserhus på Kjelsås. Det er i tillegg oppført to nye bygninger på eiendommen.