Skisse 2005
Skisse 2005
Situasjonsplan
Situasjonsplan
Snitt/oppriss
Snitt/oppriss
 
 
 
 
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Opprinnelig hytte
Anneks, Risør
Anneks til hytte i Risør. Ferdigstilt 2008.
Opprinnelig hytte tegnet av Jan&Jon i 1972.